Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Suunnittelu

Kaikki maa- ja vesirakentamisen massalaskennat, optimoinnit sekä teknistaloudelliset tarkastelut ovat suunnittelumme vahvuuksia pohjautuen ensiluokkaisiin lähtötietoihin niiden mallinnuksiin ja mallinnusten tulkintaan.

Meillä on myös korkea paikkatietotekninen (GIS) osaaminen erilaisten paikkatietoaineistojen käsittelystä ja analysoinnista sekä teemakarttojen tuottamisesta.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
0405 028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
0408 208 207

Kaikki yhteystiedot