Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Vesistömittaukset

Pohjankartoitus sekä ranta-alueen skannaus

Pohjankartoituksissa pystymme laajakulmaluotainlaitteistollamme tuottamaan aukottoman pisteaineiston pohjasta, josta voidaan erottaa kohteita saaden niille kolmiulotteinen sijainti. Mittauslaitteistollamme on mahdollista toimia myös matalissa vesissä ja lähellä rantaviivaa.

Samanaikaisesti pohjanluotauksen kanssa voidaan veneeseen asennetulla laserskannaus -laitteistolla kartoittaa ranta-alueita kuten rantatörmiä ja hiekkasärkkiä. Yhdistetyllä luotaus-laserkeilaus -tekniikalla data veden alta ja rannalta ulottuvat lähes toisiinsa.

Virtaamamittaukset

Virtaamamittauksissa tuotamme tarkkoja vesistöjen virtaamapoikkileikkauksia. Kokonaisvirtaamatiedon lisäksi pystytään määrittämään virtausnopeudet ja -suunnat koko leikkauksen alalta. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa ympäristömallinnuksissa ja virtausseurannassa.

Jään ja supon mittaus

Jään paksuuden ja jään alle kertyvän vesihyyteen eli supon mittaus suoritetaan nykyaikaisella maatutkalla.

Väylänhoito

Väylänhoitoon kuuluu kiinteiden ja kelluvien väylälaitteiden tarkastus- ja valvontamittauksia. Palveluun kuuluu myös ylläpito-, korjaus- ja asennustyöt lähinnä sisävesialueilla.

Satamaluotaus

Kompakti ja erittäin tarkka luotainlaitteistomme on omiaan käytettäväksi satamien kaltaisiin alueisiin, mistä tarvitaan korkealaatuista mittausdataa ahtaissakin paikoissa.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot