Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Maisemanhoito- ja kunnossapitoraivaukset

Toteutamme metsurityönä maisemametsien hakkuita ja raivauksia. Kalustokuljetus- ja työlauttoja käyttäen voimme tehdä töitä myös saarissa sekä rantojen raivauksia vesialueelta päin.

Toteutamme myös patoturvallisuutteen liittyviä maapatojen ja kuivatusojien raivauksia sekä sähkölinjojen reunapuiden kaatoa ja johtoaukeiden raivauksia.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
0405 028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
0408 208 207

Kaikki yhteystiedot