Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Metsätila-arviointi

Teemme maastomittauksiin perustuvia metsätila-arvioita, missä otetaan huomioon maapohja, taimikot ja puuston määrä puutavaralajeittain.

Metsätila-arviolaskelma koostuu kuviotiedoista, arvion perusteena käytetystä hinnastosta sekä kartasta. Arviolaskelmasta saat kiinteistösi arvon, tarvitaan mm. kiinteistökaupoissa.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
0405 028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
0408 208 207

Kaikki yhteystiedot