Palvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Mitta Oy:n palvelut

Tarkka ja luotettava sijainti on paikkatiedon perusedellytys. Laadukkaat lähtötiedot tuovat kustannustehokkuutta kaikkiin suunnittelu-, optimointi- ja seurantatehtäviin toimialasta riippumatta.

Mitta Oy on markkinajohtaja infra-alan maastotiedon tuottajana ja jalostajana. Mittauspalvelumme käsittävät yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun mittausten lisäksi myös erityyppiset rakentamista palvelevat tehtävät sekä monipuolisen 3D -maastotietojen hankinnan, jatkojalostuksen ja ylläpidon.

Mitta Oy:n mittauspalveluiden osaavat asiantuntijat, ajanmukainen kalusto ja tehokkaat tuotantomenetelmät takaavat asiakkaille kilpailukykyiset ja asiantuntevat ratkaisut kaikissa mittaus- ja kartoitushankkeissa.

Toimialajohtajat

Mittauspalvelut
Mikko Ilmonen
043 2111 650

Kairauspalvelut
Jari Lappi
043 2111 600

Laboratoriopalvelut
Jari Lappi
043 2111 600

Ympäristö- ja energiapalvelut
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Konevuokraus
Ville Silvennoinen
043 2111615

Kaikki yhteystiedot