Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Mittauspalvelut

Tarkka ja luotettava sijainti on paikkatiedon perusedellytys. Laadukkaat lähtötiedot tuovat kustannustehokkuutta kaikkiin suunnittelu-, optimointi- ja seurantatehtäviin toimialasta riippumatta.

Mitta Oy on markkinajohtaja infra-alan maastotiedon tuottajana ja jalostajana. Mittauspalvelumme käsittävät yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun mittausten lisäksi myös erityyppiset rakentamista palvelevat tehtävät sekä monipuolisen 3D -maastotietojen hankinnan, jatkojalostuksen ja ylläpidon.

Mitta Oy:n mittauspalveluiden osaavat asiantuntijat, ajanmukainen kalusto ja tehokkaat tuotantomenetelmät takaavat asiakkaille kilpailukykyiset ja asiantuntevat ratkaisut kaikissa mittaus- ja kartoitushankkeissa.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

Tuotekehityspäällikkö, 3D ja laserkeilaus
Martti Mikkonen
043 2111 603

Palvelupäälliköt

Itä-Suomi (Lappeenranta)
Sami Mantere
040 630 3412

Etelä-Suomi (Kerava)
Minna Kinnunen
0400 548 375

Länsi-Suomi (Raisio)
Mika Koskinen
0400 320 519

Pohjois-Suomi (Oulu)
Jussi Karjalainen
043 2111 645

Kaikki yhteystiedot