Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

3D-koneohjauspalvelut

3D-koneohjauksella tarkoitetaan maarakennustyökoneeseen asennettua konetta ja kuljettajaa opastavaa järjestelmää. Koneohjausjärjestelmä helpottaa työkoneen kuljettajan työtä sekä edesauttaa onnistuneen työsuorituksen saavuttamista. Koneohjaus voidaan integroida työkoneen hydrauliikkajärjestelmään jolloin järjestelmä toimii täysin automaattisesti. Järjestelmää voidaan myös hyödyntää nk. opastavana järjestelmänä jolloin laitteen ohjauksesta vastaa pelkästään koneen kuljettaja.

Koneohjausta voidaan hyödyntää useissa erityyppisissä työtehtävissä sekä erityyppisissä työkoneissa. Koneohjausjärjestelmään ladataan ensimmäiseksi suunnittelijan tekemä suunnitelmakuva, minkä jälkeen koneohjausjärjestelmän anturit opastavat hytissä olevien monitoiminäyttöjen avulla koneen kuljettajaa työn suorituksessa. Koneen sijaintitiedot saadaan joko takymetria käyttäen tai GPS-laitteiston avulla.

Koneohjaus yleistyy maanrakennustyömailla kovaa vauhtia. Osassa projekteista tilaaja jo edellyttää 3D-järjestelmien käyttämistä, eikä perinteistä maastomerkintää tasojen ilmaisemiseksi enää tehdä. Usein haasteeksi muodostuvat kovat investoinnit ja tietotaidon hankkiminen. Mitta Oy tarjoaa ratkaisun, jolla koneohjaus saadaan osaksi yrityksen toimintaa ilman suuria investointeja.

Mallinnus

3D-koneohjausta käytettäessä maastoon ei merkitä suunnitelmissa esiintyviä kohteita, vaan suunnitelmakuvat syötetään suoraan koneohjausjärjestelmän tietokoneelle. Sen vuoksi on tärkeää, että kohteet mallinnetaan oikein ja koneohjausjärjestelmään viedään vain oleellinen tieto työmaasta. Lähtötieto voi olla jossain tapauksessa vain paperisuunnitelmana, jolloin aineisto täytyy digitoida mallinnusta varten. Mitta Oy mallintaa työmaan rakennekerrokset, viivamaiset objektit kuten putket ja johdot sekä pistemäiset kohteet oikeaan koordinaatistoon ja oikeaan tiedostoformaattiin.

Kalusto

Tekniikan nopea kehittyminen mahdollistaa tehokkaiden ja kompaktien tietokoneiden käyttämisen myös työkoneiden ohjausjärjestelmissä. Työmaan olosuhteet asettavat laitteistoille kovat vaatimukset niin kosteuden, tärinän kuin pölynkin sietämisen osalta. Mitta Oy:n ammattitaitoinen henkilökunta auttaa valitsemaan sopivimman järjestelmän juuri sinun tarpeisiisi.

Mitta Oy vuokraa laitteiston työkoneeseen projektin ajaksi. Näin suurilta investoinneilta vältytään. Vuokraaminen on turvallinen tapa tutustua koneohjauksen maailmaan. Vuokrajakson päättyessä laitteisto on mahdollista lunastaa. Oli projekti suuri tai pieni, lyhyt tai pitkä, me vuokraamme kaluston.

Työmaapalvelut

Työmaan perustaminen on projektin onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä asioista. Oikea koordinaatisto, järjestelmien tarkkuus, aineiston lataaminen järjestelmiin ja henkilöstön koulutus ovat asioita, jotka tulee hallita ennen tositoimiin ryhtymistä. Mitta Oy:n ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa koneohjausprojektiin liittyvät asiat. Työkoneiden tarkkuus varmistetaan paikan päällä ulkopuolisen mittalaitteen avulla.

Kun työkone on varustettu 3D-mittalaitteilla, toimii se myös melko tarkkana toteumatiedon keräyslaitteena. Hyvin laadittu toteumatiedon keräämissuunnitelma mahdollistaa toteutuneiden kaivantojen tai massan vaihtojen mallintamisen. Työmaalta tuleva tieto välittyy koneohjausjärjestelmistä internetin välityksellä ja Mitta Oy laatii tarvittaessa toteumaraportit jatkokäsittelyä varten.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

3D, koneohjaus ja laserkeilaus
Martti Mikkonen
043 2111 603

Kaikki yhteystiedot