Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Kiinteistömittaukset

Laadimme vanhojen piirustusten ja mittausten perusteella uudet, digitaaliset piirustukset pohjakuvista, sekä tarvittaessa teemme myös leikkaus-, julkisivu- ja tonttipiirustukset.

Mittausvälineinä käytämme sisätiloissa laseretäisyysmittaria ja korkeus- sekä ulkomitoissa takymetriä ja laserkeilainta. Piirustusvälineinä AutoCAD + PomARK.

Palveluihimme sisältyy:
– Laserkeilaus  (tietomallin tausta-aineistoksi)
– Rakennusten lattiakorkojen ym. tasojen korkeusmittaus, julkisivujen mittaus, rakennuksen sijoittaminen kaupungin/kunnan koordinaatistoon, uudisrakennuksen vertauslinjat (paalut, linjalangat, putket) (takymetri)
– Rakennusten valokuvadokumentointi (kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin)
– Digitaalisten rakennuspiirustusten arkistointi ja arkiston ylläpito
– Rakennusten ja tilojen 3D-mallinnus

Tuotekokonaisuuksiamme ovat:

Mittatietomalli
Mittatietomalli muodostetaan laserkeilatusta pistepilviaineistosta tarpeiden mukaisesti kolmiulotteiseksi aineistoksi.
Kiinteistöjen mittauksissa käyttämämme mm. seuraavanlaisia mittalaitteita ja ohjelmia:

• Faro Focus S120, Zoller+Fröhlich Imager 5010X
• ZEB-Revo Geoslam -käsikeilainta
• Vesikattojen mittauksissa käytämme UAV-kopteria
• Trimble RealWorks: Toimisto-ohjelma visualisoimaan, hallitsemaan ja analysoimaan miljoonista pisteitä koostuvia isoja tiedostoja
• Leica Cyclone Publisher, Keilausten TruView julkaisut selainkäyttöön
• Z+F LaserControl, keilausten georeferointi, suodatukset, ortokuvat, formaatin muunnokset yms.

Työkalut ja toiminnot soveltuvat monelle alalle, mm. maanmittaukseen, rakentamiseen, kulttuurikohteiden suojeluun, rikostutkintaan ja laitossuunnitteluun.

Tontin malli
Tontin mallissa esitämme tontin rajat, korkeusasemat, tarvittavat liittymät ympäristöön ja teknisiin järjestelmiin, kuin myös tontilla olevan kasvillisuuden, eri materiaalien rajat sekä leikki yms. välineet.
Tontin malliin voidaan sisällyttää myös rajapisteiden ja muiden juridisesti tai teknisesti merkittävien pisteiden, kuten kaivojen tai kaapeleiden, sijainnit.
Tarvittaessa sisällytämme tontin malliin myös lähiympäristön rakennuksia ja katualueita tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Inventointimalli
Mittatietomallista luomme Iventointimallin, joka voidaan tallentaa IFC-muotoiseen avoimeen tiedonsiirron malliin. Käytössämme olevat suunnitteluohjelmat ovat
• AutoCAD
• Revit
• ArchiCAD

Inventointimalleissa noudatamme ”YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012” -ohjeita. Käyttämämme kuvatasojärjestelmän dokumentoimme tietomalliselostuksessa.

Sertifioidut pinta-alamittaukset
Asuin- ja liikehuoneistojen pinta-alamittaukset kiinteistökauppaa varten.
Käytössämme on käsikeilain ZEB-Revo GeoSlam, jolla saamme nopeasti huoneistoalat 0,5 m² tarkkuudella. Pinta-alat ilmoitamme RT 12-11055 mukaisesti. Pinta-alamittaus dokumentti on virallinen sertifioitu asiakirja, jonka voi liittää kiinteistökauppojen liitteeksi.

Digitointityö
Kiinteistömittauksen piirustusosastolla pavelemme arkkitehti- ja insinööritoimistojen tarpeita. Käytössämme on viimeisimmät AutoCAD, ArchiCAD ja Revit-ohjelmat niin 2D-piirtämiseen ja 3D-mallintamiseen.
Henkilöstömme on koostunut niin rakennusinsinööreistä, teknisistä assistenteista kuin eri kiinteistöalan opiskelijoista.

Arkistointipalvelut
Tavoitteena palvella kiinteistöjen omistajia, pitäen yllä ja ajan tasalla kalliilla mittausaineistolla hankittuja piirustusarkistoja. Talletamme mitatut ja päivitetyt piirustukset projektipankkiin. Päivitämme piirustuksia aina kun tiloihin tehdään muutoksia. Kiinteistön omistajalla on näin digitaalisessa muodossa ajan tasalla olevat piirustukset kiinteistöstään.

Yhteyshenkilöt

Kiinteistömittaukset
Mirva Waara, palvelupäällikkö
040 5238 156

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

Kaikki yhteystiedot