Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Laserkeilaus

MENETELMÄ

Laserkeilauksella tuotetaan kohteesta tai alueesta mittatarkka XYZ -pistepilvi siihen fyysisesti koskematta tai alueelle menemättä.

Keilain lähettää kohteeseen laserpulsseja, joiden kulkuaikaa tai vaihe-eroa mitataan. Tästä saadaan laskettua kojeen ja kohteen välinen etäisyys. Kun kojeen tarkka paikka ja asento tunnetaan, voidaan mittaustulokset sitoa ympäröivään koordinaatistoon. Kohteen intensiteettiarvo mittaamalla saadaan kohteesta selkeä sävyerokuva, jolloin sen havainnollisuus paranee. Mittaustuloksiin voidaan liittää myös kojeasemasta otettu valokuva.

Laserkeilaus soveltuu erinomaisesti mm. rakennusten, alueiden, monimuotoisten kalliotilojen ja erilaisten tuotantojärjestelmien mittaamiseen.

TULOKSET 

Massiivisen laserkeilauksella tuotetun pisteaineiston käsittely on oleellinen osa työn lopputulosta. Mitta Oy:n pitkä kokemus alalta takaa luotettavan projektinhallinnan aina työmaalla tehtävästä mittauksesta lopputulosten analysointiin. On tärkeää, että raakadatasta suodatetaan kohteen kannalta oleellinen tieto. Laaja osaaminen ja ohjelmistovalikoima mahdollistavat aineiston ja jatkojalostuksen hiotuksi lopputuotteeksi saakka.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

3D, koneohjaus ja laserkeilaus
Martti Mikkonen
043 2111 603

Kaikki yhteystiedot