Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Massa- ja määrälaskennat

Laskemme esineiden tai materiaalikasojen määrät ja tilavuudet nykyaikaisella ohjelmistolla. Kustannustehokas mittausmenetelmä valitaan aina kohteen mukaan, takymetri-, satelliittipaikannin-, laserkeilaus-  tai UAS -ilmakuvausmittaus. Laskennoista tehdään luovutettava raportti, jossa kohteet on eritelty kohteen vaatimalla tavalla.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

3D, koneohjaus ja laserkeilaus
Martti Mikkonen
043 2111 603

Kaikki yhteystiedot