Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Suunnittelumittaukset

Ajantasainen lähtötieto on edellytys laadukkaan suunnittelun pohjaksi. Keräämme tietoa nykyaikaisilla ja kustannustehokkailla mittausmenetelmillä maalla, vedessä ja ilmassa.

Runkomittaukset

Runkomittauksilla luodaan geometrinen perusta maan kartoitukseen. Mittauksilla luodaan kiinteä ja riittävän tiheä kiintopisteverkko, johon käyttäjäryhmien mittaukset sidotaan. Suunnittelemme, rakennamme  ja mittaamme kiintopisteverkkoja ympäri Suomen.

Maastomallit

Maastomallilla pyritään kuvaamaan maastoa kokonaisuudessaan, sellaisena kuin se on maastossa. Kohteet kuten rakennukset, puut, ojat ja muut kohteet eritellään ja merkitään tulosteeseen. Tietoa maanpinnasta voidaan kerätä erilaisilla mittausmenetelmillä kuten takymetrillä, satelliittipaikannuksella, laserkeilauksilla ja ilmakuvauksella. Tulosteet toimitetaan asiakkaalle numeerisessa muodossa halutussa koordinaatistossa.

Kohteiden mallinnukset

Takymetrimittauksin tai laserkeilauksella tuotetun pisteaineiston käsittely on oleellinen osa mallinnustyön lopputulosta. Pitkä kokemuksemme alalta takaa luotettavan projektinhallinnan aina työmaalla tehtävästä mittauksesta lopputulosten analysointiin. On tärkeää, että raakadatasta suodatetaan kohteen kannalta oleellinen tieto. Laaja osaaminen ja ohjelmistovalikoima mahdollistavat aineiston ja jatkojalostuksen hiotuksi lopputuotteeksi saakka. Tyypillisiä mallinnuskohteita ovat saneeraus- ja teollisuurakentamisen projektit.

Kartoitukset

Kartoitus on maan pinnan tai sen tietyn osa-alueen kuvaamista kartalle. Tietoa maanpinnasta voidaan kerätä erilaisilla mittausmenetelmillä kuten takymetrillä, satelliittipaikannuksella, laserkeilauksilla ja ilmakuvauksella. Mittaustuloksista tuotetaan tarpeen mukainen kartta, joka kuvaa kohdetta tarpeen vaatimalla tavalla.

Johtokartoitukset

Nykyaikaisen sähkö- vesi, televerkkojen rakentamiseen kuuluu oleellisesti sen paikkatiedon tarkka dokumentointi. Mitta Oy:lla on vahva kokemus erilaisten verkkojen paikkatiedon tuottajana. Nykyaikaiset ja integroidut mittausmenetelmät ja osaavat ammattilaiset mahdollistavat tehokkaan tiedonkeruun.

Maanalaisten kaapeleiden kartoitukset ovat olleet perinteisin menetelmin monivaiheisia ja hitaita. Satelliittipaikantimeen integroitava aktiivikaapelitutka mahdollistaa nopean ja luotettavan tiedonkeruun senttimetriluokassa. Laitteisto havaitsee kaapelin jopa kolmen metrin etäisyydeltä, jolloin kaapelia ei tarvitse kartoittaa kohtisuoraan sen kulkulinjalta järjestelmän korjatessa sijainnin oikeaksi. Laitteisto voidaan asentaa esimerkiksi mönkijään tai muuhun kulkuneuvoon.

AML-tutkaukset ”putkitutkaukset”

AML+ (All Material Locator) on menetelmä, joka käyttää ultrakorkeita radiotaajuuksia maanalaisten materiaalien tiheyserojen havaitsemiseen. Laitteella voi löytää pinnan alta mitä tahansa materiaalia, jonka tiheys poikkeaa pinnanalaisesta perusmaasta: muovia, metallia, kaapeleita, puuta jne. Menetelmän avulla löydetään käytännössä lähes mikä tahansa kappale, jolla on selkeät reunat.

Muoviset vesijohdot ja viemärit ovat olleet ongelmallisia ja hitaita löytää. AML soveltuu erinomaisesti muovisten vesijohtojen ja viemärien dokumentointiin. Paikannettu putki voidaan kartoittaa tai merkitä maastoon tarpeesta riippuen.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

Palvelupäälliköt

3D, koneohjaus ja laserkeilaus
Martti Mikkonen
043 2111 603

Itä-Suomi (Lappeenranta)
Sami Mantere
040 630 3412

Etelä-Suomi (Espoo)
Minna Kinnunen
0400 548 375

Länsi-Suomi (Raisio)
Mika Koskinen
0400 320 519

Pohjois-Suomi (Oulu)
Jussi Karjalainen
043 2111 645

Kaikki yhteystiedot