Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

UAV-lentopalvelut

UAS (unmanned aircraft system) on miehittämätön lennokkijärjestelmä, jolla voidaan kuvata ilmasta kohteita helposti ja vaivattomasti. Sähkömoottorilla toimiva automaattinen lennokki on lähes äänetön ja turvallinen tapa tehdä ilmakuvausta. Lentokorkeus on 100-150m, jolloin toimitaan vapaassa ilmatilassa ja erillistä lentolupaa ei tarvita.

Tyypillinen kuvattava kohde on 10-300 hehtaarin alue, josta tuotetaan mittakaavatarkka ortomosaiikki ja DSM pistepilvi. Pistepilvestä saadaan muodostettua pintamalli esimerkiksi suunnittelun pohjaksi tai tilavuuksien laskentaan. Menetelmän tarkkuus vastaa perinteisen ilmakuvauksen toleransseja. Pistepilvet kiinnitetään koordinaatistoon lentoalueelle sijoitettavien signaalipisteiden avulla.

Kalusto

Mitta Oy:n käytössä on kaksi omaa kiinteäsiipistä UAS -lennokkia. Belgialainen Gatewing X100 ja C-Astral Bramor Sloveniasta. Kopterikalustona on Camflight8-kopteri. Lisäksi Mitta Oy:n kattava alihankkijaverkosto kopteri- ja lennokkikalustoineen takaa luotettavan nopean palvelun kaikkialla Suomessa.

Tuotteet

UAV-lennokilla kerättävä data on mittaustietoa, jota sovelletaan jatkojalosteena erilaisissa projekteissa. Perustuotteina syntyy ortoilmakuva ja pintamalli.

Ortokuvamosaiiikki on karttakoordinaatistossa oleva yhdistelmä ilmakuvista, jossa sävyerot ja geometria on tasattu ja muunnettu asiakkaan haluamaan tiedostomuotoon ja koordinaatistoon.

3D-pintamalli on kolmiulotteinen, ilmakuvista tuotettu malli, joka myötäilee maan pintaa, rakennuksia ja kasvillisuutta. Pintamalli voidaan toimittaa pistepilvenä (esim. 4 pistettä / m²) tai säännöllisenä ruudustona (esim. 0,5 m ruutu). Pisteiden ominaisuustiedoksi voidaan määrittää ortokuvan mukaan RGB -värikoodi, joka lisää pistepilven havainnollisuutta.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat eri tyyppiset inventointi- ja tilavuusmittaukset, suunnittelumittaukset ja aikasarjaseurannat.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

3D, koneohjaus ja laserkeilaus
Martti Mikkonen
043 2111 603

Kaikki yhteystiedot