Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Vesistömittaukset

Pohjankartoitus sekä ranta-alueen skannaus

Pohjankartoituksissa pystymme laajakulmaluotainlaitteistollamme tuottamaan aukottoman pisteaineiston pohjasta, josta voidaan erottaa kohteita saaden niille kolmiulotteinen sijainti. Mittauslaitteistollamme on mahdollista toimia myös matalissa vesissä ja lähellä rantaviivaa.

Samanaikaisesti pohjanluotauksen kanssa voidaan veneeseen asennetulla laserskannaus -laitteistolla kartoittaa ranta-alueita kuten rantatörmiä ja hiekkasärkkiä. Yhdistetyllä luotaus-laserkeilaus -tekniikalla data veden alta ja rannalta ulottuvat lähes toisiinsa.

Virtaamamittaukset

Virtaamamittauksissa tuotamme tarkkoja vesistöjen virtaamapoikkileikkauksia. Kokonaisvirtaamatiedon lisäksi pystytään määrittämään virtausnopeudet ja -suunnat koko leikkauksen alalta. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa ympäristömallinnuksissa ja virtausseurannassa.

Jään ja supon mittaus

Jään paksuuden ja jään alle kertyvän vesihyyteen eli supon mittaus suoritetaan nykyaikaisella maatutkalla.

Väylänhoito

Väylänhoitoon kuuluu kiinteiden ja kelluvien väylälaitteiden tarkastus- ja valvontamittauksia. Palveluun kuuluu myös ylläpito-, korjaus- ja asennustyöt lähinnä sisävesialueilla.

Satamaluotaus

Kompakti ja erittäin tarkka luotainlaitteistomme on omiaan käytettäväksi satamien kaltaisiin alueisiin, mistä tarvitaan korkealaatuista mittausdataa ahtaissakin paikoissa.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

3D, koneohjaus ja laserkeilaus
Martti Mikkonen
043 2111 603

Toimialajohtaja, Energia- ja ympäristöpalvelut
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Kaikki yhteystiedot