Mittauspalvelut

Osaava henkilöstö ja nykyaikainen mittauskalusto takaavat projektin onnistumisen

Vesistömittaukset

Merenmittaus

Merialueiden, järvien sekä virtavesien syvyysmittaukset. Kolmiulotteisten mallien laatiminen vedenalaisista alueista sekä rannoista, väyläsuunnittelua tai muuta vesistösuunnittelua varten. Pohjamateriaalien luokitus (sora, hiekka ,savi ym.). Esineiden etsintä veden alta (vesijohdot, kaapelit, kadonneet esineet.)

Kaikuluotaus ja monikeilaus

Kaikuluotaukset vedensyvyyden mittaamiseksi ja/tai pohjan sedimenttikerrosten mittaamiseksi. Tulokset digitaalisesti tai karttatulosteina, voidaan myös käyttää massalaskentaan. Linjaluotaus ajettavaa linjaa pitkin, tai pohjan peittävä kaikuluotaus.

Merellä, sisävesillä ja virtaavissa vesistöissä.

Tehokas tapa hakea kadonneita esineitä tai kaapeleita pohjalta.

Tankoharaus

Liikennevirasto on valtuuttanut meidät suorittamaan vastaanottoharauksia. Tuloksina saadaan pöytäkirjat ja kartat jotka toimitetaan merenkulkuviranomaiselle rekisteröintiä varten. Paikannusmenetelmänä on RTK GPS tai DGPS. Alueet tai esineet jotka ovat määritettyä haraustasoa ylempänä (matalampia), rekisteröidään mittaustietokoneeseen. Käytössämme on kolme erikokoista harauskalustoa.

Pohjankartoitus sekä ranta-alueen skannaus

Pohjankartoituksissa pystymme laajakulmaluotainlaitteistollamme tuottamaan aukottoman pisteaineiston pohjasta, josta voidaan erottaa kohteita saaden niille kolmiulotteinen sijainti. Mittauslaitteistollamme on mahdollista toimia myös matalissa vesissä ja lähellä rantaviivaa.

Samanaikaisesti pohjanluotauksen kanssa voidaan veneeseen asennetulla laserskannaus -laitteistolla kartoittaa ranta-alueita kuten rantatörmiä ja hiekkasärkkiä. Yhdistetyllä luotaus-laserkeilaus -tekniikalla data veden alta ja rannalta ulottuvat lähes toisiinsa.

Virtaamamittaukset

Virtaamamittauksissa tuotamme tarkkoja vesistöjen virtaamapoikkileikkauksia. Kokonaisvirtaamatiedon lisäksi pystytään määrittämään virtausnopeudet ja -suunnat koko leikkauksen alalta. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa ympäristömallinnuksissa ja virtausseurannassa.

Jään ja supon mittaus

Jään paksuuden ja jään alle kertyvän vesihyyteen eli supon mittaus suoritetaan nykyaikaisella maatutkalla.

Väylänhoito

Väylänhoitoon kuuluu kiinteiden ja kelluvien väylälaitteiden tarkastus- ja valvontamittauksia. Palveluun kuuluu myös ylläpito-, korjaus- ja asennustyöt lähinnä sisävesialueilla.

Satamaluotaus

Kompakti ja erittäin tarkka luotainlaitteistomme on omiaan käytettäväksi satamien kaltaisiin alueisiin, mistä tarvitaan korkealaatuista mittausdataa ahtaissakin paikoissa.

Viistokaikuluotaus

GeoSwath Plus peittävä interferometrinen kaikuluotausjärjestelmä

– viistokaikuluotaus ja
– esineiden haku (kivet, hylyt, kaapelit …)

Yhteyshenkilöt

Palvelupäällikkö
Sem Timmerbacka
0500369297

Toimialajohtaja
Mikko Ilmonen
043 2111 650

Kaikki yhteystiedot