Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Ympäristö- ja energiapalvelut

Mittauspalveluitamme on hyödynnetty eri kohteisiin Suomessa ja ulkomailla yli vuosikymmenen ajan. Pitkä kokemuksemme yhdistettynä uusimman teknologian mittauslaitteistoihin tuottaa perustan parhaisiin tuloksiin niin perinteisissä kuin uusissakin mittaustarpeissa.

Vankalla osaamisellamme pystymme tarjoamaan monipuolisia variaatioita vesistö-, rakennus- ja maanmittaukseen riippuen asiakkaan tarpeista. Tuotamme sekä kattavia palvelukokonaisuusratkaisuja että lähtöaineistoja asiakkaiden omaan jatkosuunnitteluun ja -käyttöön.

Mitta Oy:n Y&E yksikön toimintaa ohjaa ISO14001 standardin mukainen Ympäristökäsikirja ja sen perusteella asetetut ympäristöperiaatteet ja ympäristöpäämäärät.

Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa hankintatoiminnoista asiakasraportointiin asti. Sidosryhmiä informoidaan ympäristöasioista.

YMPÄRISTÖPERIAATTEET

Tarjoamme asiakkaillemme uusinta teknologiaa hyödyntäviä ympäristöön ja energiaan erikoistuneita palveluita. Otamme huomioon toimintamme ympäristönäkökohdat ja pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimintamme täyttää lainsäädännön ja viranomaisten määräykset. Kehitämme toimintatapojamme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen tilan parantamiseksi, myös yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöasioita käsitellään osana johtamista. Edellytämme henkilökuntamme sitoutuvan ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseen. Huolehdimme henkilöstön ympäristötietoisuudesta koulutuksen ja sisäisen tiedottamisen avulla. Viestimme ympäristöasioista asiakkaille ja muille sidosryhmille.

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT

  • Tehokas ympäristöjärjestelmä
  • Ympäristöviestinnän kehittäminen
  • Ympäristövaikutusten hallinnan parantaminen

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot