Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Geotekniikka

Geotekniikkaan liittyvää tuntemustamme pohjavesi-, kallio- ja maaperätutkimuksista on hyödynnetty laajoissa projekteissa ja yksittäisissä kohteissa. Patoturvallisuuden valvonta ja kehittäminen on ollut mukana toiminnassamme yrityksen perustamisesta asti.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot