Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Patoturvallisuuden mittaus- ja monitorointipalvelut

Patojen valvonnan suoritamme perinteisin valvonta-, tarkkuus- ja skannausmittauksin. Kehitämme ja asennamme erilaisia patojen monitorointijärjestelmiä. Patovalvonta toteutetaan kokonaispalveluna, jolloin tilaajan padot ovat Mitta Oy:n serverillä patoturvallisuusrekisterissä.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot