Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Patovuotojen paikannus ja korjausinjektoinnit

Maapatojen vuotojen paikannus vaatii runsasta kokemusta ja hyvät perustiedot perustamisolosuhteista. Tarkempi tutkimus on kuitenkin välttämätön suorittaa erilaisilla tekniikoilla tai niiden yhdistelminä. Nämä tekniikat ovat osaksi KAT Oy:ssä kehitettyjä ja olleet käytössä jo pitkän aikaa. Tarjoamallamme tarkalla vuodon paikallistamisella on mahdollista nopeuttaa vuodon korjausta.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot