Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Mallinnus

Uomanpohjan ja maaston topografiamallit antavat suunnitteluumme tarkat lähtötiedot. Pohjan topografiamallit ovat 3D-mallinnuksia tiheästä pisteaineistosta. Uomanpohjan ja ranta-alueiden mallinnukset on tehokkaasti yhdistettävissä, koska pystymme suorittamaan mittauksissamme pohjankartoituksen ja rannan skannauksen samanaikaisesti ja mallien väliin jää vain hienoinen mittausrako.

Virtausmallinnukset

Virtausmallinnuksemme perustuvat keräämäämme vesistön pohjan dataan. Näin ollen pystymme tekemään tarkkoja virtausmallinnuksia eri teknologialla riippuen käyttökohteesta, joita ovat mm. patomurtumat, tulvalaskennat, sedimentti- ja habitaattitarkastelut. Perkausten vaikutusmallinnukset tuottavat toteutuksen vaihtoehtotarkastelut.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot