Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Uoman perkaus ja maisemointisuunnittelu

Perkaussuunnittelussa toteutamme laajan prosessin, joka päättyy perkausvaihtoehdon valintaan tai erityiseen täsmä ruoppauksen suunnitteluun. Toteutussuunnitteluun luomme virtuaaliset maisemoinnit asianosaisten ja päättäjien käyttöön, kuten tässä tapauksessa virtuaalimallinnuksia läjityksen maisemoinnista.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot