Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Vesistömittaukset

Virtaamamittaukset

Virtaamamittauksissa tuotamme tarkkoja vesistöjen virtaamapoikkileikkauksia. Kokonaisvirtaamatiedon lisäksi pystytään määrittämään virtausnopeudet ja -suunnat koko leikkauksen alalta. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa ympäristömallinnuksissa ja virtausseurannassa.

Jään ja supon mittaus

Jään paksuuden ja jään alle kertyvän vesihyyteen eli supon mittaus suoritetaan nykyaikaisella maatutkalla.

Väylänhoito

Väylänhoitoon kuuluu kiinteiden ja kelluvien väylälaitteiden tarkastus- ja valvontamittauksia. Palveluun kuuluu myös ylläpito-, korjaus- ja asennustyöt lähinnä sisävesialueilla.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot