Ympäristö- ja energiapalvelut

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija

Ympäristötyöt

Mitta Oy on ympäristön tilan selvittämisen asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat maanäytteenotot, pohjavesi- ja huokoskaasuputkien asennukset sekä melumittaukset.

Luotettava tieto maaperästä on perusedellytys onnistuneelle infraprojektille. Mitta Oy:lla on käytössään parhaat tutkimusmenetelmät, joita yhdistelemällä hankitaan monipuolinen ja kattava tieto hankkeen pohjaolosuhteista laadukkaasti ja kustannuksia säästäen.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Erkki Naasko
0400 224 416

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Kaikki yhteystiedot