Mittausperusta Vt 15 Rantahaka – Kouvola

Tehtävänä oli laatia mittausperusta hankkeelle Vt 15 Rantahaka – Kouvola tulevia maastomallitöitä varten. Työssä noudatettiin Liikenneviraston tie- ja ratahankkeiden maastotietojen mittausohjetta 18/2011 ja soveltuvin osin ko. ohjeen päivitysversiota. Mittausperusta laadittiin EUREFFIN ETRS-GK27 koordinaattijärjestelmään ja N2000 korkeusjärjestelmään.

Peruspisteet määritettiin ETRS-GK27-projektiolle staattisella satelliittimittauksella. Peruspisteet määritettiinn 4. luokkaan mittaustavan ja lähtöpisteiden luokkien perusteella.

Peruspisteet rakennettiin tukevaan alustaan hankkeen välittömään läheisyyteen. Peruspisteiden sijoittelussa huomioitiin niiden käytettävyys käyttöpistejonon lähtöpisteinä. Peruspisteitä rakennetaan noin 1,5 kilometrin välein.

Hankkeessa korkeus määritettiin N2000 –järjestelmässä. Vaaituksen lähtöpisteinä käytettiin valtakunnallisia N2000 -järjestelmän hyväkuntoisia kiintopisteitä, jotka sijaitsivat VT 15:n varrella. Vaaitukset suoritettiin digitaalisella vaaituskojeella pääsääntöisesti pultilta pultille. VT 15:n sivuun sijoittuvat pisteet voitiin vaihtoehtoisesti vaaita suljettuina lenkkeinä.

  • Asiakas Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Pvm 5.7.2018
  • Tagit Mittausperustat