Mitta AB

MITTA grundades i Finland redan 1989 och är nu ett av de största och ledande företag inom geodetisk mätningsteknik, geoteknik, geolaboratorium och dammsäkerhet. För närvarande är vi ca 370 medarbetare varav ca 70 av dessa är placerade på våra olika kontor i Östersund i norr, till Helsingborg i söder.

MITTA har expanderat kraftigt under senare år och vi har många meriterande uppdrag bakom oss. Vi är ett flexibelt, kundorienterat och entreprenörsdrivet företag med huvudkontor i Motala. Bland våra uppdragsgivare finns stora aktörer inom infrastruktur, byggnation och kraftbolag, men vi har även många små uppdragsgivare som söker professionellt stöd.