Tjänster

Kunnig personal och modern utrustning garanterar ett lyckat projekt

Tjänster hos Mitta Ab

Noggrann och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. De högklassiska grundläggande uppgifter för in kostnadseffektivitet på alla planerings- optimerings- och uppföljningsuppgifter oavsett verksamhet.

Mitta Ab är marknadsledande producent och processor på infrastruktursektorn. Förutom kommunala och miljöplaneringsmätningar innebär våra mätningstjänster också olika typer av konstruktionsuppgifter samt förvärv av en mångsidig 3D-terränginformation, bearbetning och underhåll.

Experter på mätningstjänster hos Mitta Ab, modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

Verksamhetsledare

Divisionschef Mätning
Mattias Olsson
0706615667

Divisionschef Geoteknik
Johan Ericsson
0706891553

Divisionschef Labb
Johan Ericsson
0706891553

Divisionschef Miljö
Alexandra Frost
0706449636

Divisionschef Vatten
Johan Ericsson
0706891553

Alla kontaktuppgifter