Borrningstjänster

Vår borrningstjänstenhet har specialiserat sig speciellt på de objekten som kräver en tung borrningsutrustning.

Borrningstjänster

Vår borrningstjänstenhet har specialiserat sig speciellt på de objekten som kräver en tung borrningsutrustning

Dessutom gör vi olika injekteringsprojekt i krävande damm- och bergförstarknings samt PIMA=Förfallen mark-, och vattenobjekt.

Vi levererar materialet till kunden i det format som kunden önskar sig och vi kan även modellera materialet vid behov i 3D format till vilket format som helst.

Vi producerar bl.a. följande tjänster

 • Forskningsplaner
 • Fallhammare- och pressfallhammarescanningar
 • Vibrations- och viktscanningar
 • Scanningar med borrmaskin och provtagningar
 • Scanningar av bergprover
 • Prover på vattenåtgång
 • Mätningar av sidoriktning och – lutning
 • Raportering av scanningar på bergprover
 • Installationer av Inklinometerrör
 • Orubbade prover
 • CPTU-scanningar
 • Bladscanningar
 • Installationer av grundvattenrör
 • Installationer av rör på berggrund
 • Provtagningar av miljön
 • Markundersökningar
 • Elektriska undersökningar av jordresistans

Utrustningar som används

GM 200 (8 st)

 • Tung flerprocessskanner med bandfordon
 • Mark- och bergundersökningar
 • Sökning av malm
 • Scanningar med borrmaskin
 • Scanningar av bergprover
 • Installationer av rör på berggrundvatten
 • Installationer av grundvattenrör
 • Installationer av Inklinometerrör

GM 100 (3 st)

 • Medeltung flerprocessskanner med bandfordon
 • För all geoteknisk undersökning
 • Tryckfallhammare- och CPTU-scanningar

GM 75 (5 st)

 • Medeltung flerprocessskanner med bandfordon
 • För alla geotekniska undersökningar
 • Tryckfallhammare- och CPTU-scanningar

GM 50 (5 st)

 • Lätt flerprocessskanner med bandfordon
 • För lätta geotekniska undersökningar

KN 1500 (2 st)

 • Lätt flerprocessskanner med bandfordon
 • För lätta geotekniska undersökningar
 • Tryckfallhammare-scanningar

Pagani 150

 • Lätt flerprocessskanner med bandfordon
 • För geotekniska undersökningar
 • Reparationsinjekteringar

Kontaktpersoner

Verksamhetsledare
Jari Lappi
043 2111 600

Serviceförmän

Norra-, Östra- och Södra-Finland
Pekka Randell
0400 943 055

Västra-Finland (Reso)
Pekka Ojala
0400 564 581

E-post i form av fö[email protected]

Alla kontaktuppgifter