Geolab

Våra laboratorium har en certifikat på PANK-godkännade av Inspecta Ab

Laboratorietjänster

Konsulteringstjänster som rör CE-märkning av stenmaterial

 • Formulering av kvalitéshandbok dvs FPC
 • Handlingar som rör CE-märkning
 • Utbildning/vägledning som rör CE-märkning
 • Testningar som rör CE-märkning

Geotekniska och geologiska egenskaper av jord- och stenmaterial

 • Siktning
 • Okulär jordartsbestämning
 • Bestämning av vattenkvot
 • Skrymdensitet
 • Fast densitet
 • Humushalt
 • Kapillär stighöjd
 • Permeabilitet
 • Proctor-fyllning
 • Proctor-prov (ICT)
 • Konprov
 • Atterbergs gränser
 • Ödometerprov
 • Sönderfallningsgrad (Von Post)

Testning av stenmaterial

 • Krossning och söndring i laboratorium
 • Bestämning av kornhet
 • Plansiffra
 • Del av korn med brottyta
 • Vattenabsorbtion
 • Fast densitet
 • Petrografisk analys (ohuthietutkimus, ei löydy muuta vastinetta)
 • Petrografi, stereoskopisk
 • Los Angeles-prov
 • Kulkvarnprov
 • Micro-Deval
 • Los Angeles-prov (RHK)
 • Micro-Deval (RHK)
 • Formhalt
 • Kornlängd
 • Humushalt
 • Specifik yta
 • Vattenadsorption
 • Frys-smälthållbarhet
 • Insugstrycksprov (TS-prov)

Asfaltbeläggningar

 • Prov av asfaltmassa
  • Halt av bindmaterial och kornighet (filtrering av extraktion)
  • Vidhäftningsförmåga
 • Stickprover av borrningar
  • Kvantitet av massan och tomrum
  • Densitet av asfaltmassan

Fältlaboratorietjänster

 • Kvalitetskontroll av krossningsarbete på produktionsplatsen
 • Kvalitetskontroll av beläggningsprov på arbetsområdet

Byggarbetsplatsbesök

 • Översyn av täthet med Troxler -täthetsmätare
 • Översyn av täthet med volymetrisktprov
 • Mätning av belastning,mätningprov av skivans belastning
 • Mätning av belastning, Loadman
 • Mätningar av utrustningar för viktavkastning (Kuab)
 • Översyn av asfaltens täthet med Seaman–mätare
 • Vibrationsmätningar

Fastighetsöversyn

 • Kartläggning av sprickor i närliggande hus innan brytning/pålning/tätningsarbeten

Kontaktpersoner

Johan Ericsson, tel 070-689 15 53
Frederic Pascal, tel 073-093 31 47

Alla kontaktuppgifter