Mätningstjänster

Kunnig personal och modern mätutrustning garanterar ett lyckat projekt

Mätningstjänster

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. De högklassiska grundläggande uppgifter för in kostnadseffektivitet på alla planerings- optimerings- och uppföljningsuppgifter oavsett verksamhet.

Mitta Oy Ab är marknadsledande producent och processor inom infrastruktursektorn. Förutom kommunala och miljöplaneringsmätningar innebär våra mätningstjänster också olika typer av konstruktionsuppgifter samt förvärv av en mångsidig 3D-terränginformation, bearbetning och underhåll.

Experter på mätningstjänster hos Mitta Oy Ab, modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

Kontaktpersoner

Divisionschef Mätning
Mattias Olsson
0706615667

Alla kontaktuppgifter