Mätningstjänster

Laserscanning är överlägset andra mätmetoder ifråga om datainsamling och kostnadseffektivitet

Laserskanning

När ni behöver dokumentera i 3D är idag laserscanning överlägset andra mätmetoder ifråga om datainsamling och kostnadseffektivitet. Mätmetoden är beröringsfri och lämpar sig därför även för dokumentation av känsliga objekt tex. utgrävningar och på avstånd vid tillträdesproblem, trafik eller rasrisk. Laserscanning kan utföras på avstånd upp till 300 meter.

Mängder av data

Laserscanning producerar ett punktmoln av en yta, volym eller en miljö där varje punkt är inmätt i tre dimensioner. Detta innebär att varje punkts enskilda läge kan mätas i förhållande till alla andras. Upplösning i millimeternoggrannhet kan uppnås. Punktmolnet kan vara fritt men även låsas till existerande referenssystem eller koordinatsystem. Detta innebär att tex en skannad vägkorsning kan bearbetas i det kommunala koordinatsystemet och man kan göra inmätningar direkt i molnet hemma på kontoret.

Bearbetning

Punktmolnet kan bearbetas separat eller importeras i ett CAD-program tex. AutoCAD, MicroStation eller PDMS för efterbehandling, modellering samt framtagning av ritnings- och konstruktionsunderlag i 2D såväl som 3D.

Kostnadseffektivt

Om man utför mätningen rätt har man pga. den enorma datamängden ett otroligt överskottsmateriel att utnyttja i framtiden som underlag för förnyad bearbetning.

En investering i laserscanning av ett objekt betalar sig därför ofta flera gånger om. Vi vill påstå att om du tex behöver åka tillbaka för att mäta till samma objekt två gånger skulle det ha lönat sig att laserskanna från början.

Foton och mätning

I samband med scanningen kan man producera foton över hela mätningsområdet.

Dessa kan sedan användas för att ”färga” mätpunkterna och på så vis skapa virtuella 3D miljöer där kunden snabbt kan utföra enklare mätningar med hjälp av tex. TrueView™ från Leica Geosystems.

Kontaktpersoner

Mattias Olsson, tel 070-661 15 67

Alla kontaktuppgifter