Mätningstjänster

Skapande av 3D-modeller och igångsättning av system.

Maskinstyrning

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är InfraNord och Trafikverket.

Kontaktpersoner

Mattias Olsson, tel 070-661 15 67

Alla kontaktuppgifter