Mätningstjänster

Spara pengar – Hyr monitoringutrustning

Monitoring

Monitoring är det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet för kontinuerlig övervakning av deformationsförändringar. Mitta kan antingen erbjuda en komplett helhetslösning för monitoring, eller någon av följande tjänster:

  • platsbesök med rekommendationer och
  • förslag på layout och konfiguration
  • montering av utrustning
  • programmering av mjukvara
  • driftsättning
  • analys och rapportering
  • utbildning

Monitoring, eller kontinuerlig övervakning av rörelser,  har många användningsområden och är mycket kostnadseffektivt. Den kan användas för tillfällig övervakning av rörelser för att öka säkerheten vid exempelvis sprängnings-, schaktnings eller pålningsarbeten i känsliga miljöer. Monitoring kan också användas för att permanent övervaka rörelser i konstruktioner som broar, vägar, järnvägar, tunnlar, viadukter, hus, kärnkraftverk och värmeanläggningar.

Motala Mättjänst har valt att arbeta med Leica Geosystems monitoringssystem. Ett system som har mycket hög precision och tillförlitlighet, som erbjuder ett brett utbud av olika totalstationer, GNSS-mottagare och digitalavvägare, och som enkelt kan kompletteras med meterologiska och geotekniska sensorer.

Monitoring är kostnadseffektivt.  Prisexemplet nedan gäller för en månads mätperiod:

Manuell mätning:

Mätare/mätning 41 895:-
Kilometerersättning 1 575:-
Efterberäkning 13 965:-

Kostnad manuell mätning: 57 435:-

 

Monitoring:

Månadskostnad 30 000:-

Kostnad monitoring: 30 000:-

Kontaktpersoner

Mattias Olsson, tel 070-661 15 67

Alla kontaktuppgifter