Mätningstjänster

Rekognosering, beräkning, utjämning, redovisning samt fysisk utsättning av stompunkter.

Spårmätning

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är InfraNord och Trafikverket.

Stomnät

 • Nyproduktion av stomnät
 • Förtätning av befintligt nät.

Detaljmätning

 • Projekteringsinmätning. Spår och spårmiljö.
 • Utsättning spår och spårdetaljer.
 • Spårinmätning vid spårbyte samt nyproduktion spår.
 • Inmätning och utsättning spårväxlar.
 • Terrängmodellering
 • Underlag för relationsmätning
 • Sättningskontroller – Monitoring

Utsättning

Rälsförhöjnings- och vertikalkurvebrickor.

Personal

 • Välutbildad erfarna mätare. SBG Geo, Topocad
 • Säkerhetsutbildade. SOS, TSM.
 • Rikstäckande

Kontaktpersoner

Ulf Johansson, tel 070-533 08 14

Alla kontaktuppgifter