Mätningstjänster

UAS, obemannat flygplan för ortofoto och digitala markmodeller

UAS Ortofoto

Med hjälp av ny teknik så kan man idag enkelt ta fram ortofoton samt digitala markmodeller, dessa modeller kan användas för kontroller eller beräkning av mängder med mera. I listan till höger ses en del exempel på användningsområden. Eftersom vi använder obemannat flygplan och helikopter så kan vi flyga på ställen där det inte skulle vara möjligt att flyga med helikopter eller flygplan, dessutom till en bråkdel av priset.
Motala Mättjänst har opererat planet sedan i april 2013 och ett axplock av det vi gjort finns att se här. Vi har dessutom kompletterat med en Octokopter, en typ av helikopter.

Vi har bland annat gjort översiktsbilder till kyrkogårdar, informationstavlor, markmodeller, mätt in deponier för volymberäkningar, detsamma gällande torvanläggningar, flis, grus och bergtäkter, ortofoton över samhällen och över vattendrag.

Volymberäkning
Vi ser att resultatet av att använda UAS och ortofoto vid volymberäkningar av t ex deponier, bergtäkter, torvanläggningar ger en mycket högre noggrannhet jämför med traditionell markinmätning med GPS. Noggrannheten på själva koordinaten blir inte bättre men man får en otrolig större mängd punkter på samma yta samt att de punkter man mäter med traditionell markinmätning bygger på raka plan mellan varje mätpunkt. Detta ser vi resulterar i att volymen blir mer noggrant uträknad.

Inmätning och Markmodeller
Samma som ovan så ger UAS inmätning en mycket större mängd punkter som gör noggrannheten bättre och dessutom får man ett ortofoto över området man mäter in. Vi kan även leverera 3D-visulisering där man kan röra sig runt i Ortofotot.

Besiktning och flygfoto
Med vår nya octokopter kan vi utföra visuell besiktning av t.ex. hustak, vindkraftverk och andra konstruktioner, Vi kan även söka värmeläckage ur fjärrvärmenät och söka fel i solcellspaneler. Vi kan på ett snabbt och prisvärt sätt flygfotografera både stillbilder och högupplöst video.

Affärsområden
Högupplösta Ortofoton • Kontroll och inmätning av deponi • Jordbruk • Bergtäkter • Volymberäkningar • Relationsinmätning av väg och anläggningsprojekt
• Projekteringsunderlag • Besiktning av konstruktioner, hus, kraftledningsgator osv • Stillbilder och högupplöst video • Värmekamera för sök av värmeläckage

Motala Mättjänst har UAS 1B tillstånd för flygfoto utfärdat av Transportstyrelsen, vi är självklart ansvarsförsäkrade och har självgranskningsrätt från Försvarsmakten.

Kontaktpersoner

Mattias Olsson, tel 070-661 15 67

Alla kontaktuppgifter