Mätningstjänster

Volymberäkning med UAS

Vi ser att resultatet av att använda UAS och ortofoto vid volymberäkningar av t ex deponier, bergtäkter, torvanläggningar ger en mycket högre noggrannhet jämför med traditionell markinmätning med GPS. Noggrannheten på själva koordinaten blir inte bättre men man får en otrolig större mängd punkter på samma yta samt att de punkter man mäter med traditionell markinmätning bygger på raka plan mellan varje mätpunkt. Detta ser vi resulterar i att volymen blir mer noggrannt uträknad.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är InfraNord och Trafikverket.

Kontaktpersoner

Mattias Olsson, tel 070-661 15 67

Alla kontaktuppgifter