Miljö

Miljötjänster

Mitta AB arbetar med en mängd olika tjänster inom områdena deponi och avfall, förorenade område, miljöfarliga ämnen, miljöjuridik och utbildning. Vidare har vi lång erfarenhet att driva utbildningar.
Våra medarbetare har sammantaget en bred kompetens och med mångårig erfarenhet inom våra kompetensområden. Många av våra miljöuppdrag utmärker sig genom att vara av teknisk karaktär och spridda över flera kompetensområden, vilket gör att vi kan leverera helhetslösningar till våra kunder. Vi arbetar i samtliga förekommande skeden från till exempel förstudier, utredningar, projektering samt genomförandeskeden. Vi utför både små och stora uppdrag med hög kvalitet till såväl privata, kommunala som statliga aktörer.

Kontaktpersoner

Alexandra Frost, tel 070-644 96 36
Rebecca Friberg, tel 070-210 87 15
John Norman, tel 076-291 88 98

Alla kontaktuppgifter