Miljötjänster

Från mark till anläggningar.

Förorenade områden

Till begreppet förorenade områden räknar vi såväl mark, vatten som byggnader och anläggningar. Vi besitter en mångårig erfarenhet vad gäller förorenade områden och är verksamma inom samtliga förekommande skeden.

Exempel på vad vi jobbar med inom området Förorenade områden

  • Undersökningar i fält
  • Fördjupande utredningar, riskbedömningar, framtagning av åtgärdsförslag
  • Åtgärdsinriktade utredningar
  • Affärsmässiga bedömningar, strategier, rådgivning, ekonomiska bedömningar
  • Lagstiftning, ansvarsfrågor, myndighetsfrågor
  • Koppling till EDD – Inledande arbeten, fas 1, fas 2
  • Projektledning och teknikstöd
  • Miljökontroll, till exempel i samband med sanering
  • Genomförande av saneringsåtgärder
  • Upprättande av kontrollprogram

Kontaktpersoner

Johan Ericsson, tel 070-689 15 53
Rebecca Friberg, tel 070-210 87 15

Alla kontaktuppgifter