Geoteknik

Vi tar fram de geotekniska
förutsättningarna för ditt projekt.

Geoteknik

Våra 25 år i branschen har givit oss en stor samlad erfarenhet och det tillsammans med ett brett nätverk gör att vi kan erbjuda en mängd tjänster. Allt från att utföra fältarbeten och leverera resultat till kompletta utredningar. Vi har två fältvagnar och omfattande utrustning för provtagning, mätningar och fältanalyser. Vi driver även ett geotekniskt laboratorium.

Våra kunder utgörs av bygg- och anläggningsentreprenörer, fastighetsägare, kommuner, konsultföretag med flera aktörer, över hela landet.

Våra viktigaste arbetsområden:

  • Geotekniska, geohydrologiska och miljögeotekniska fältarbeten samt utredningar
  • Grundvattenfrågor
  • Radonmätningar
  • Sättningsutredningar
  • Stabilitetsutredningar
  • Kontrollarbeten av olika slag
  • Besiktningar
  • Laboratoriearbeten
  • Projektering

Kontaktpersoner

Johan Ericsson, tel 070-689 15 53, Linköping
Emil Svahn, tel 073-816 11 61, Skövde
Mikael Argus, tel 070-296 04 12, Tranås

Alla kontaktuppgifter