Miljötjänster

Från mindre system till certifiering.

Hållbarhet

Hållbarhetsbegreppet spänner över ett stort område och innefattar många olika delar såsom till exempel miljö, arbetsmiljö, energi, sociala aspekter m.m. Vi har en bred och mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor inom dessa områden och kan ta fram hela hållbarhetssystem Eller ledningssystem för ett specifikt område, t ex miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi integrerar gärna hållbarhetssystemet i befintligt verksamhetssystem, t ex kvalitetsledningssystem.

Bland annat arbetar vi med följande:

 • Miljöutredningar
 • Riskanalys
 • Identifiering av gällande lagkrav inom miljö och arbetsmiljö, lagrevision
 • Stöd vid upprättande av policy, uppförandekod, mål och handlingsplaner
 • Stöd vid upprättande och införande av företagsanpassade rutiner inom hållbarhet eller enskilda områden t ex miljö och arbetsmiljö.
 • Miljöledningssystem enligt ISO14001:2015
 • Arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001 gällande lagkrav inklusive personalhandbok
 • Interna revisioner, utbildning av interna revisorer
 • Grundläggande utbildningar inom hållbarhet, miljö, arbetsmiljö mm
 • Riktade utbildningar, seminarieserier och information
 • Kontakt med certifieringsbola
 • Stöd vid genomförande av korrigerande åtgärder efter revision

Kontaktpersoner

Alexandra Frost, tel 070-644 96 36
John Norman, tel 076-291 88 98

Alla kontaktuppgifter