Miljö- och energitjänster

Mitta Oy Ab är expert på miljötillstånd uppgörelser

Landskapsvård- och underhållsröjningar

Vi utför avverkningar och röjningar som skogshuggaruppgift i landskapsskogar. Vi kan även arbeta på öar och göra röjningar mot kusten eftersom vi kan transportera vår utrustning och kan använda flottar till arbetet.

Vi utför även röjningar av vallar och dräneringsdiken som har med dammsäkerhet att göra. Vi fäller träd som finns vid kraftledningar och utför röjningar på områden.

Kontaktpersoner

Verksamhetsledare
Ilkka Kylmänen
0405 028 245

Serviceförmän

Dammsäkerhet
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Planering
Veli-Pekka Sirniö
0405 568 592

Miljöuppgifter
Erkki Naasko
0400 224 416

Mätning
Jukka-Pekka Veijola
0408 208 207

Alla kontaktuppgifter