Miljötjänster

Ett område i ständig förändring.

Miljöjuridik & Egenkontroll

Vi har en bred och mångårig erfarenhet av frågeställningar kopplat till miljölagstiftning inom både offentlig förvaltning och privat verksamhet. Dels så ingår detta naturligt som en del i många av våra uppdrag och dels genomför vi kontinuerligt enskilda uppdrag inom området. Vidare har vi erfarenhet av ett flertal olika typer av verksamheter och branscher, t ex tillverkande industri eller VA-verksamheter.

Bland annat arbetar vi med följande:

 • Tillstånds- och anmälningsärenden
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Lagbevakning (arbetsmiljö, bygg och miljö) av gällande lagstiftning inklusive EU-lagstiftning
 • Lagrevisioner
 • Miljöjuridik, ansvarsfrågor, myndighetsfrågor mm
 • Kontroll och besiktningar, förstagångsbesiktningar, periodiska besiktningar
 • Miljörapporter
 • Upprättande och genomförande av kontrollprogram inkl provtagning
 • Egenkontroll inklusive ledningssystem inom miljö och/eller arbetsmiljö (enligt ISO-standard och/eller gällnade lagkrav)
 • Myndighetskontakter
 • Juridisk rådgivning, t ex tolkning av myndighetskrav och lagtext
 • Utbildningar, seminarier, m.m.

Kontaktpersoner

Alexandra Frost, tel 070-644 96 36
Johan Ericsson, tel 070-689 15 53
John Norman, tel 076-291 88 98

Alla kontaktuppgifter