Miljötjänster

Det är era behov som styr.
Inte vad vi har i katalogen.

Utbildning

Utbildning är en förutsättning för att kunna utveckla och säkerställa rätt kunskapsnivå och kompetensnivå i en organisation. Vi har en mångårig erfarenhet av väl genomförda utbildningar i olika former. Vi skräddarsyr gärna utbildningar enligt era önskemål och krav.

Genomförandet kan ske i våra egna lokaler eller på plats hos er. Studiebesök i olika former lägger vi gärna in i programmet.
Omfattningen kan variera från några timmar upp till flera dagar. Vid våra utbildningar ingår alltid ett kursintyg som dokumenterar inriktning och innehåll.

Nedan ges exempel på områden där vi genomför utbildningsinsatser:

 • Miljö- och vattenteknik
 • Utbildning av driftspersonal vid VA-anläggningar
 • Utbildning av driftpersonal i begränsad el-behörighet
 • Vattenprovtagning
 • Grundläggande miljökunskap
 • Grundläggande genomgång av Miljöbalken
 • Praktisk avfalls- och kemikaliehantering, bedömning av kemiska produkter
 • Utbildning inom kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöledningssystem för ledning och personal
 • Internrevisionsutbildning inom miljö och kvalitet
 • Gällande lagstiftning inom miljöområdet
 • Genomförande av egenkontroll enligt Miljöbalken
 • Utbildningar inom geoteknik och förorenade områden

Kontaktpersoner

Alexandra Frost, tel 070-644 96 36
Johan Ericsson, tel 070-689 15 53

Alla kontaktuppgifter